O nama

Osnovni podaci o informacijskom društvu

DOMINA-M d.o.o.

Čakovečka 9, 40305 Nedelišće

Tel. 040 312 011

Fax. 040 312 015

E-mail: prodaja@dominam.hr

Godina osnivanja: 1993.

OIB: 25565606693 | Matični broj: 0449083 | MBS: 070013611 |

Društvo upisano pri Trgovačkom sudu Varaždin pod brojem: TT-96/420-2.

Temeljni kapital: 160.000,00 kn.

Uprava: Branimira Nekić, direktor

Poslovni računi:

Erste    HR26 2402 0061 1000 2941 8

PBZ      HR53 2340 0091 1160 1114 4